החנות תהיה פתוחה בכל חול המועד מהשעה 9.00 עד השעה 13.00 חג שמח חג שמח חג שמח חג שמח חג שמח חג שמח חג שמח חג שמח

החנות תהיה פתוחה בכל חול המועד מהשעה 9.00 עד השעה 13.00 חג שמח חג שמח חג שמח חג שמח חג שמח חג שמח חג שמח חג שמח

החנות תהיה פתוחה בכל חול המועד מהשעה 9.00 עד השעה 13.00 חג שמח חג שמח חג שמח חג שמח חג שמח חג שמח חג שמח חג שמח

החנות תהיה פתוחה בכל חול המועד מהשעה 9.00 עד השעה 13.00 חג שמח חג שמח חג שמח חג שמח חג שמח חג שמח חג שמח חג שמח

החנות תהיה פתוחה בכל חול המועד מהשעה 9.00 עד השעה 13.00 חג שמח חג שמח חג שמח חג שמח חג שמח חג שמח חג שמח חג שמח

החנות תהיה פתוחה בכל חול המועד מהשעה 9.00 עד השעה 13.00 חג שמח חג שמח חג שמח חג שמח חג שמח חג שמח חג שמח חג שמח